Obraciame sa na Vás so žiadosťou o venovanie 2% z Vašej dane v prospech OZ Bublinka pri MŠ Čs. brigády 2 LM. Podporíte tým možnosť zefektívniť edukačný proces detí - zabezpečiť aktuálne didaktické pomôcky, vybaviť a zmodernizovať triedy, telocvičňu, záhradu a areál MŠ. Veľmi nám pomôžete, ak poradíte svojim blízkym a priateľom, ktorí ešte nie sú rozhodnutí, komu darujú svoje 2%. (tlačivo je na podstránke dokumenty)                                                                                                                                                                                                 Ďakujeme

                                                                       Vaši Bublinkáči

Stručný prehľad o použití finančných prostriedkov OZ:

získané prostriedky 2011: 1 120,74 €

                                2012: 1 756,18 €

                                2013: 2 582,25 €

                                2014: 2 689,23 €

                                2015: 2 996,00 €

                                2016: 3 012,00 €

                                2017: 2 199,32 €

použité prostriedky:

ušitie detských krojov:                   483,00 €

učebné pomôcky:                            520,15 €   

pripojenie na internet 8 tried:        595,20 €

interaktívna tabuľa VIII.tr.:           1 831,00 €

obnova preliezok:                            462,00 €

učebné pomôcky:                            708,15 €

dosky z ekoplastu na pieskoviská: 1 335,00 €

doplatok na IT VI. tr.:                       657,00 €

rekonštrukcia umyvárky VIII.tr:         636,00 €

montáž a doprava preliezky:             354,00 €

doplatok na IT V. tr.:                         990,00 €

regálový policový systém:                  199,00 €

kryty na radiátory, vešiaky  II.,III. tr: 454,00 €

výtvarné pomôcky:                             695,00 €

didaktické pomôcky:                          591,00 €

interaktívna tabuľa   I.tr:                 1 644,00 €

stoličky bubliscéna:                            652,00 €

úprava prostredia MŠ:                        156,80 €

interaktívna tabuľa  II.tr                  2 069,00 €

elektr. pumpa na balóny                      83,02 €

 

                      Iveta Močarníková  - predseda OZ Bublinka

Uvítame všetky dobré nápady, rady, pripomienky :-)