Dieťa

       je vyrobené zo stovky.

       Dieťa má

                sto jazykov, 

                sto rúk,

                sto myšlienok,

                sto spôsobov myslenia, 

                hrania, rozprávania.

      Sto vždy sto

            spôsobov počúvania,

            čudovania sa, ľúbenia.

      Sto radostí

            zo spievania a porozumenia.

      Sto svetov

            na objavenie.

      Sto svetov

            na vynájdenie.

       Sto svetov

            na snívanie.

       Dieťa má sto jazykov...     / Loris Malaguzzi/

 

V MŠ Bublinka chceme byť podporou na ceste jeho objavovania. Vážime si, že ste svoje dieťa zverili práve nám. Ďakujeme za prejavenú dôveru.

                                                   

                                                 Miroslava Erhardtová, riad. MŠ