učebné osnovy - skladajú sa z 10 obsahových celkov usporiadaných nadväzne na seba podľa ročných období a prirodzených spoločenských udalostí

mesiac

obsahový celok     

téma


Vitajte v MŠ


Naša trieda

Naša MŠ

MŠ a jej okolie

Čas, ktorý plynie

Jeseň pani bohatá


Plody jesene

Stromy, kríky a listy

Farby, tvary a línie

Kalendár počasia

Žijeme zdravoSme rozdielni a predsa rovnakí

Moje telo, moje zdravie

Človek súčasť prírody

Staráme sa o svoje okolie

Sviatky zimy


Príbehy, koledy a zimné piesne

Darčeky a prekvapenia

Sviatky lásky a pokoja

Zima, zima tu je

Zima a jej moc

Zimné radovánky

Mágia/čary alebo veda?

Masky a prevleky


Fašiangový karneval

Deti idú s módou

Písané príbehy...

My sme malí muzikanti

Deti, mesto a krajina


Moje mesto Liptovský Mikuláš

Pohľad do vyhlášky

Potulky Slovenskom

Naša Zem je guľatá

Prebúdzanie jari


Sviatky jari

Hospodársky dvor

Jarné kvety a hmyz

Slniečko sa zobudilo


Rodina


Moja rodina

Môj dom, môj hrad

Až vyrastiem, budem...

Cestujeme na výlet


V lese, na lúke, pri vode


Les a jeho tajomstvá

Kráľovstvo rieky a potoka

Voda a dieťa

Prázdninový vlak