fotogaléria akcií MŠ


Výlety babieho leta 3.tr. IX/2019

Tour de Bublinka 7.tr. IX/2019

Tour de Bublinka 1.tr. IX/2019

Výlety babieho leta 2.tr. IX/2019

Výlety babieho leta 4.tr. IX/2019

Tour de Bublinka 3.tr. X/2019

Tour de Bublinka 8.tr. X/2019

Jesenné šantenie s rodičmi 1.tr. X/2019

Tour de Bublinka 4. tr. X/2019K

Koncert Deň materských škôl XI/2019

Cvičenie rodičov s deťmi 7.tr. XI/2019

PAN 2019 XI/2019

Mikulášsky domček XII/2019

Mikulášsky deň v Bublinke XII/2019

Divadelné predstavenie Kocúr v čižmách XII/2019

Mikulášska besiedka 2.tr. XII/2019

Vianočný príbeh XII/2019

Do tanca i do skoku II/2020

 

 

Ostatné foto prezentujeme na jednotlivých triedach ( na nástenkách, triednych portfóliách...) Pani učiteľky Vám ich po dohode určite rady sprostredkujú...

 

Malé technické upozornenie ( dovoľujeme si upovedomiť po dotazoch rodičov) fotky na stránke si môžete zväčšiť a pozrieť dôkladnejšie po stlačení malej "žiarovky" v strede fotky, posúvať šípkou vpravo...