• Z rozhodnutia Ústredného krízového štábu SR - MŠ Bublinka prerušuje prevádzku DO ODVOLANIA

  Pokyny k plateniu školného a stravného vydáme po rozhodnutí zriaďovateľa, hneď ako bude aktuálne.

  Info ohľadom zápisu do MŠ oznámime tiež po rozhodnutí zriaďovateľa.

  Oznamujeme rodičom, že MŠ Bublinka bude počas letných prázdnin otvorená od 20.7.-31.7.2020. Rozpis ostatných termínov Harmonogramu otvorenia Iných materských škôl Vám bude ponúknutý na jednotlivých triedach Začiatkom mája

 • Čakáme na odkazy, pochvaly, pripomienky, nápady, návrhy... v triednych schránkach na to určených...

..........................................................................................

 • prosíme rodičov, ktorí chcú vrátiť školné alebo žiadajú o odpustenie školného, aby o to písomne požiadali riaditeľku MŠ aj s preukázateľným dôvodom pre vrátenie finančného príspevku,
 • MŠ v "návštevnej knihe" na anonymné dotazy nereaguje

 • zmena stravy pre deti je akceptovaná len s potvrdením od odborného lekára, nielen od pediatra

.....................................................................................

 • pripomienková schránka BUBLINKOVÁ POŠTA je pripravená na vaše návrhy, dotazy , pripomienky, prípadne pochvaly...
 • prosíme rodičov, aby sledovali oznamy MŠ na jednotlivých triedach i na informačnej tabuli MŠ - mrzí nás, že ľahostajný prístup niektorých rodičov kazí prácu, snahu triednych učiteliek i celej MŠ včas informovať o aktivitách, ktoré sa pripravujú - robíme ich pre Vaše deti!
 • preplatky a nedoplatky za stravné si sledujte u vedúcej ŠJ p. Strakovej