Vaše odkazy / názory


Prispievajte nám svojimi názormi, alebo zanechajte odkaz. Budeme Vám vďační za Vaše príspevky, ktoré nám pomôžu poznať Váš pohľad na život v MŠ. Reagujeme na podpísané dotazy a pripomienky.  MŠ Bublinka

•(19.9.2017)

Poďakovanie                                                                                    Milá pani riaditeľka, chcem sa aj takouto formou poďakovať za to, že naše dieťa dostalo možnosť chodiť do tejto skvelej škôlky.

Milé pani učiteľky Magduška a Majka z fialovej bublinky! Akoby to bolo včera, keď som takto v septembri viezla Gabka do škôlky a každé ráno sa ma asi mesiac v kuse pýtal, či už ideme do tej čarovnej škôlky Fialovej bublinky... a poobede mi referoval, že ako bolo "doble", že maminka, ja som tu šťastný. Čo viac som si mohla priať...Ďakujeme za všetko, za pomoc, rady, za starostlivosť a láskavý profesionálny prístup. Ešte teraz mám pred očami ako vošiel do triedy a nej bol taký pokoj a  kľud, že keby som bola ja dieťa, neváham a idem sa pohrať :) veľa sa naučil, veľa ste nám dali... Teraz už nesie školskú tašku a pýtal sa, že keď bude blízko, či pôjdeme do Bublinky... Ešte raz veľká vďaka.    Monika Tolnayová

(2.10.2017)                                                                                   Úprimné slová vďaky sú poďakovaním pre nás všetkých a stávajú sa súčasťou posolstva našej Bublinky. Spokojnosť detí i rodičov je pre nás meradlom kvality našej práce... Poďakovanie odovzdávame...               MŠ Bublinka

•(8.12.2016)  

Poďakovanie                                                                                     Pani učiteľky z hnedej bublinky- Alenka a Mirka, pani riaditeľka. Chcem sa Vám poďakovať za to, že aj vďaka Vám vznikla knižka "Ľúbim", za Váš láskavý prístup k našim deťom, za tú najlepšiu starostlivosť, akú sme mohli pre nich dostať. Boli ste veľkou inšpiráciou pre moju knihu a veľmi Vám za to ďakujem.

Veľká vďaka patrí p. učiteľke Mirke Rakovej, vďaka ktorej má dnes knižka krásne ilustrácie našich detí z hnedej bublinky (predškoláci 2015/2016).

Ďakujem aj Vám, naši bublinkáči, dnes už školáci, že ste tak krásne zilustrovali knihu, ktorá bola napísaná pre Vás.    Sylvia Vančová

(3.1.2017)                                                                               Poďakovanie sme odovzdali aktuálne, odpisujeme "neaktuálne", ale v snahe najlepšej...

Je nádherné inšpirovať niekoho k napísaniu knihy pre deti a ešte krajšie, že tie krásne slová v knihe umocnili kresby našich bublinkáčov... Prajeme knihe i autorke, aby tie vzácne a úprimné myšlienky na jej farebných stránkach rozosievali v detských čitateľoch posolstvo najkrajšie "Ľúbim"...   MŠ Bublinka

•(30.6.2016)

Poďakovanie                                                                                    Vážená pani riaditeľka, vážené pani učiteľky Erika, Ľubka, Zdenka. Touto cestou by sme sa Vám chceli poďakovať za Vašu náročnú prácu, ktorú ste s láskou robili počas celého roka v Modrej bublinke. Spoznali ste prednosti aj nedostatky detičiek, čo my z prílišnej lásky nie sme schopní niekedy vnímať. Maľovali ste s nimi obrázky, učili ich pesničky, básničky, pripravili s nimi prekrásny program ku Dňu rodiny, vždy potešili zaslzené očká. Vložili ste do práce celé svoje ja, i keď niekedy ste mali pocit, že ten výsledný efekt sa stratil, ale to len naoko, lebo všetko sa ukladá v detských hlávkach, každé pohladenie aj dobré slovo. Dokázali ste veľa, je to Vaša zásluha, čo sa deti naučili. Vážime si prácu, prajeme Vám pekné prázdniny a tešíme sa na stretnutie v septembri.     rodina Aishinky  

(4.7.2016)                                                                                      Ďakujeme za slová vďaky, ktoré pohladia "dušu" každého učiteľa, kedy si s láskou sám pre seba odpovie, že to čo robí, má zmysel i význam... Poďakovanie sme odovzdali   MŠ Bublinka

•(29.1.2016)

Nádherné popoludnie                                                                         Milá pani riaditeľka, pani učiteľky, ujo Igor a úžasné tety kuchárky. Vaša úžasná práca a láskavosť, s ktorou pristupujete a denno-denne pracujete, je úžasná. Dnes na nádhernom podujatí, kde sme si všetci rodičia vychutnali naše detičky, ktoré boli úžasné, som si uvedomila nielen ja, ale aj môj starší syn, ktorý mi pošepkal: " Mami, nášmu Maťovi skončili tie najkrajšie dni, ktoré som aj ja prežil v tejto škôlke, s týmito ľuďmi." Áno, uvedomila som si, že končí jedna kapitola detského krehkého života našich detí, ktoré prežili nádherné roky plné lásky a pohody práve s Vami. S Vami všetkými, ktorí pracujete v našej úžasnej škôlke. dali ste našim deťom, ale aj nám toho veľmi veľa, hlavne veľa lásky, ktorá ide z Vašich srdiečok priamo k našim deťom vďaka láskavým pohladeniam, postískaniam a Vašou prácou. Ďakujeme za nádherné popoludnie a hlavne za to, že  sme tu mohli prežiť nádherné roky. Moja úcta a veľká pokora patrí všetkým, robíte svoju prácu úžasne a svedomite. Moja vďaka sa nedá ani opísať a neviem ani nájsť vhodnejšie slovo ako ĎAKUJEM. Zostanete v mojom srdci ako naša veľká rodina. Ste všetci jednoducho úžasní.     rodina Kendrová

•(30.5.2016)

Srdečné poďakovanie                                                                 Dobrý deň, chcela by som sa poďakovať celému kolektívu MŠ BUBLINKA, hlavne pani učiteľkám za ich pracovitosť a snahu viesť a učiť naše detičky.  Pani kuchárkam za pestrý a chutný jedálniček. Pánovi školníkovi za skrášľovanie prostredia a samozrejme aj pani riaditeľke, ktorá nad všetkým drží ochrannú ruku - je to náš bublinkový anjelik. Aj za včerajšie predstavenie. Bolo to neuveriteľne kreatívne a nápadité. Nejednému rodičovi vyhŕkli slzičky šťastia a nadšenia za svoju ratolesť. Publikum nadšene tlieskalo a detičky mali z toho obrovskú radosť. :)

Veľká vďaka hlavne našim pani učiteľkám z modrej bublinky - týmto by som ich chcela pochváliť ako pracujú s našimi najmenšími škôlkármi. Hlavne za svojho syna Maťka, za to, že si pomerne rýchlo zvykol na kolektív a každý deň odchádza zo škôlky s nadšením a plný zážitkov a dojmov. Doma nám všetko vyrozpráva, ako mu len dobre bolo v škôločke. Veľmi sa z toho tešíme.

Ešte raz ďakujem a prajem celému kolektívu krásne a slnečné letné prázdniny, aby načerpali energiu na nový školský rok...      S pozdravom Jambrichová Barbora

•(2.6.2016)

Poďakovanie                                                                                          Čas tak neuveriteľne "letí"... a často sa strácame v behu dní, a preto som naozaj šťastná, že môžeme zažívať také príjemné a dojímavé chvíľky, ako bola "Naša" Slávnostná akadémia. Bola to určite nádherná a výnimočná "bodka", ktorou sa končí ďalší školský rok. Zas a znovu som si uvedomila, aké výnimočné a "šikovné" sú naše deti, ktoré odzrkadľujú Vašu obetavosť, lásku a snahu stále sa niečo nové učiť. Sme radi, že môžeme byť toho súčasťou. Úprimne ďakujeme. Naše poďakovanie posielame celému kolektívu pracovníkov MŠ a menovite "našim" pani učiteľkám z červenej bublinky Olinke a Vierke a pani riaditeľke Mirke. Tešíme sa na ďalšie krásne podujatia a spoločné tvorivé chvíľky.    rodina Kubová

 (30.5.2016)                                                                                  Ak Vám zarezonovalo srdce a Vaša duša reagovala s pochopením a radosťou, to je naša najkrajšia spätná väzba. Posolstvo detí je nádherné a sme radi, že môžeme byť jeho súčasťou... S úctou prijímame Vaše poďakovania.      MŠ Bublinka

•(13.1.2016)

Milá pani riaditeľka a pani učiteľky Ľubka a Erika z modrej Bublinky!

Na začiatku nového kalendárneho roku vám chceme poďakovať za úžasný štart do sveta "školopovinných" :)   za vašu trpezlivosť i energiu venovanú našim deťom - najmladším škôlkárom v MŠ Bublinka. Slzičky z nového začiatku už dávno vystriedali nové pesničky a básničky, ktoré si deťúrence prinášajú zo škôlky domov. A keď mi povie moja 3-ročná dcéra Adinka "mami, v škôlke je veselo", tak spokojne začínam pracovný deň aj ja, jej maminka. Takže mi dovoľte krátky januárový vinš:    Nech sa Vám v novom roku darí a nech ste všetci v škôlke veselí a zdraví...     S úctou rodina Skerlová

(18.1.2016)                                                                                     S úctou prijímame novoročné prianie i minuloročné poďakovanie, želáme aj my veselé "škôlkovanie" a v zdraví nažívanie...  MŠ Bublinka

•(16.10.2015)

Milá Bublinka,                                                                                      chcem sa poďakovať pani učiteľke Martuške a pani učiteľke Svetlanke, tete Inke a tete Katke za ich starostlivosť, trpezlivosť a láskavosť. Každý deň o Vás maminke porozprávam, mám Vás rád. V mojej škôlke sa mi veľmi páči, teším sa na Vás, na deti a hračky. Každé ráno idem do škôlky spokojný. Veľa som sa už naučil. Ďakujem. Dovidenia ráno.   Maroško - zelená bublinka       

(19.10.2015)                                                                                     Toto úprimné poďakovanie určite "posunieme" do správnych rúk... Je milé a po rušnom septembri dobre padnúce čítať takéto slová... MŠ Bublinka

•(30.6.2015)

Poďakovanie                                                                                                 Pani riaditeľka, dúfam, že píšem dobre do bublinkovej pošty (pre spätnú väzbu), do ktorej sa už dlho chystám napísať. Dúfam, že budem veľa hovoriť aj za Šimonka z fialovej bublinky. Týmto by som chcela poďakovať za celý výborný, podnetný, plnohodnotný (a prvý) rok v škôlke.

Hlavne by som chcela vyjadriť veľkú vďaku pani učiteľkám Majke a Magduške, ktorým som zverila moje (pre mňa ešte malé) dieťa. Aj keď to bolo pre mňa z časti naslepo-nevedela som, akým spôsobom sa vo vašej škôlke pristupuje k deťom, aké sú písané alebo nepísané výchovné princípy, tak som k obidvom pani učiteľkám mala od začiatku plnú dôveru a tá sa mi stále upevňovala tým, že Šimonko bol od prvého dňa spokojný, hovoril mi pozitívne zážitky a my sme boli spokojní spolu s ním. Aj ich kolektív bol taký kompaktný, pokojný -harmonický (aspoň taký som mala dojem), za čo majú tiež zásluhu pani učiteľky. Tiež ma teší, ako vnímal zmiešaný kolektív -malých, veľkých predškolákov a teší ma, že boli zmiešaní.

Každá mamička niečo započuje pri návšteve škôlky-na chodbe, na ihrisku :)... a tiež z toho, čo mi Šimonko vravel...veľké ďakujem Magduške a Majke, že sa správali k deťom s úctou, slušne, milo a láskavo. Nikdy som od nich nepočula nervózne frázy, nervózne príkazy s podtónom - mňa už vlastne táto práca nebaví. Pre Šimonka boli veľkou autoritou. Bola som prekvapená, koľko veľa sa deti naučili, Šimonko si začal pospevovať jednu pesničku, o pár dní ďalšiu a ďalšiu. Je fajn koľko si spievali, aj v šatni a ako sa učili hrou, divadielkami, koľko pekného vytvorili.

Pani učiteľky pristupovali k práci zodpovedne a profesionálne - pre mňa v tom zmysle, že som na nich vôbec nepostrehla "syndróm vyhorenia", naplno sa venovali deťom. Za to im patrí moja vďaka a úcta. Tiež by som chcela poďakovať za starostlivosť vždy usmiatej Renatke. A tiež posielam poďakovanie celej kuchyni... teda aj keď my sme boli tí vymýšľači, ktorí by prijali viac vegetariánsku kuchyňu, jedlá boli vždy chutné a myslím aj nad pomery škôlok na Slovensku. Tiež za všetko, čo robíte, ďakujem aj Vám, pani riaditeľka.     S pozdravom Ivana Plešková s rodinou

•(1.7.2015)

Bublinka                                                                                        Pekný deň, chceli by sme vyjadriť poďakovanie pani učiteľkám Olinke a Vierke z červenej bublinky za krásny ďalší rok v bublinke, za milý prístup, za krásne folklórne, umelecké a výtvarné výkony našich detí, za všetko čo ich naučili aešte verím naučia... Všetkým pani učiteľkám a pani riaditeľke ďakujeme za krásne podujatia, na ktorých sme sa mohli zúčastniť a tešíme sa na ďalšie v budúcnosti... Prajeme krásne prázdniny a čas na oddych a tešíme sa na stretnutie opäť v novom školskom roku.  Rodina Kubová

•(2.7.2015)

Koniec školského roka 2014/15

Milá pani riaditeľka a pani učiteľky Zlatka, Ľubka a Erika!

Na konci nášho trojročného úžasného pobytu v Modrej Bublinke Vám chceme poďakovať za váš čas, trpezlivosť i energiu venovanú nielen našim deťom, ale i nám - rodičom. Ďakujeme za každý spoločný školský rok, za každý jeden deň, za každý váš úsmev. A na záver pripájame ešte krátky vinš pre VŠETKÝCH, s ktorými sme sa v škôlke stretávali:

Veľa lásky, spokojnosti,

v celej ďalšej budúcnosti,

úsmev v tvári, radosť v oku,

úspech pre každého trochu,

čo sa škôlke venuje

a veselo v nej pracuje.   S úctou rodina Skerlová

 (10.7.2015)                                                                                   Keď čítame všetky tieto krásne riadky, akosi hneď nevieme nájsť tie správne slová, ktoré by vystihovali aj tú slzu v oku i teplo na "duši"... Preto len jedno úprimné ĎAKUJEME. Zo srdca.      My všetci z Bublinky

 •(3.6.2015)

Poďakovanie                                                                                 Pani riaditeľke, pani učiteľkám a všetkým, ktorí sa zapojili do prípravy včerajšieho majálesu (2.6.2015) patrí veľké ĎAKUJEME. Výborný nápad s dobrou organizáciou vytvoril popoludnie, ktoré sme si užili na maximum. Verím, že v budúcnosti prežijeme ešte mnoho podobných akcií. Ešte raz ďakujem.  Bublinkáčka Laurinka Vyhnalová s celou rodinou

(5.6.2015)                                                                                  Dlhé prípravy skoro zrušil "priateľ" dážď, ktorý nás prekvapil a preskúšal naše presvedčenie, že Majáles bude "vydarený"... Ale stará múdrosť stále platí, že po daždi vyjde slnko a vyšlo... tešíme sa všetci prichádzajúcemu cirkusu LETO....  ďakujeme za uznanie     MŠ Bublinka

•(19.12.2014)

Poďakovanie                                                                                  Rok s rokom sa strieda, o rok vyrástla aj žltá trieda, naše princezničky, princovia, kamoši, už nie sú v bublinke najmenší...Pod dohľadom Ivetky a Lejky, stávajú sa z nich škôlkári veľkí, tieto dve zázračné víly, ich toho veľa naučili, pesničky, riekanky, básne, sú v hlavách uchované krásne, úžasné výtvory šikovných dlaničiek, rozžiaria očká všetkých detičiek... Čarovná atmosféra našej Bublinky, poteší oteckov aj maminky, z vďaky posielame srdiečko veľké, našim p. učiteľkám Ivetke a Lejke! Deti, rodičia, dedkovia a babky želajú krásne sviatky, v novom roku úsmev stále, celej Bublinke sa praje! Žltá bublinka (Benčová)

(19.12.2014)                                                                                 Ďakujeme... Veríme, že ak budeme rozprávať vianočný príbeh, spievať vianočné piesne a žiť ducha Vianoc, môžeme i my v Bublinke priniesť trochu radosti, šťastia a mieru do tohto sveta...      MŠ Bublinka

•(25.6.2014)  

Poďakovanie                                                                                     Milý kolektív MŠ Bublinka, Nakoľko sa blíži koniec našich spoločných chvíľ strávených vo Vašej škôlke, chceli by sme Vám ako rodina poďakovať za možnosť stať sa na pár rôčkov jej súčasťou. Keď sme sa pred troma rokmi rozhodovali, do ktorej škôlky prihlásime našu dcérku, netušili sme, koľko krásnych zážitkov nám Vaša škôlka prinesie. Dnes už vieme, že naše rozhodnutie bolo najlepšie a vďaka úžasnému prístupu pani učiteliek a ostatného personálu MŠ sa pre našu dcérku nestala škôlka len miestom, kam ju rodičia odložia kým prídu z práce, ale aj druhým domovom. Zo dňa na deň sme mohli sledovať ako sa naša dcérka vďaka vašej práci zdokonaľuje vo svojich schopnostiach, nekonečne trpezlivú a kreatívnu prácu pani učiteliek pri nacvičovaní vystúpení, divadielok a inej práce s deťmi, ako aj zvládnutie bežných a nie vždy ľahkých dní. Ich prístup bol veľmi láskavý a vďaka nim sa nám podarilo prekonať aj ťažké obdobia ranných plačov a drobných vzdorov. Vaša škôlka nám aj ako rodine priniesla množstvo spoločných zážitkov ako boli tekvičky, majáles, či slávnostné akadémie, ktoré nám ako rodičom ostanú v pamäti pri spomienke na detstvo našich detí. Som presvedčená, že svoju prácu robíte najlepšie ako viete a zaslúžite si za ňu od nás jedno veľké ĎAKUJEME.  rodina Haladějová  

(27.6.2014)                                                                                   Zážitky, ktoré sú pozitívne, sú pre detskú dušu obohatením. A  násobia sa tým, že ich prežívajú s niekým, koho ľúbia. Preto sú spoločné akcie s rodičmi... A tak je to na tomto svete zariadené, že zážitky Vašich detí sú aj Vašimi... Tak ste sa stali   "školopovinní", lebo aj Vy ako rodičia ste takto boli súčasťou našej Bublinky... Ďakujeme za úprimné slová a prajeme veľa krásnych zážitkov aj vo "veľkej" škole... MŠ Bublinka

 •(25.5.2014)

Akadémia                                                                                           Milá pani riaditeľka a celý kolektív Bublinky. V mene starých rodičov a nás rodičov sa Vám chcem poďakovať za nádherné nedeľné popoludnie, ktoré ste pre nás pripravili  spolu s našimi malými bublinkáčmi. Vaša práca plná lásky a nápadov vzbudzuje aspoň pre mňa veľký rešpekt a úctu voči Vám. Ďakujem Vám za nezabudnuteľné chvíle s Vami a za vaše veľké srdiečka, ktoré máte otvorené pre naše deti a pre nás. Vy ste súčasť našej rodiny tak ako dnešný deň patril rodine, tak aj celý kolektív našej úžasnej Bublinky je naša veľká láskavá rodina. Ďakujeme.   rodina Kendrová

•(28.5.2014)

Akadémia                                                                                      Milá pani riaditeľka, pani učiteľky a všetci ostatní, ktorí ste sa podieľali na príprave tohtoročnej Akadémie - chceme sa Vám veľmi pekne poďakovať za zážitok, ktorý tak ako pred 2 rokmi, tak aj tentokrát bol neskutočne krásny, plný pozitívnych emócií, a veru priniesol aj slzičku dojatia, smiechu, hrdosti, ale aj trošku smútku, že to bolo posledný krát a už to nezažijem, keďže sme už predškoláci a krásny škôlkársky svet sa pre nás pomaly, ale isto končí. Ďakujeme za všetko krásne, čo sme v Bublinke prežili, za všetky tie Akadémie, Vianočné trhy, Tekvičkové kráľovstvá, Majálesy a ďalšie krásne akcie. Pripravili ste ich pre nás s radosťou a láskou a presne tak sme to aj cítili. Ešte raz vďaka.   Vidovci

(27.5.2014)                                                                                 Priznávame, že každý rok s veľkou pokorou očakávame reakcie publika, lebo my to ako celok nevidíme, len môžeme dúfať, že keď to pripravujeme s láskou, tak to tak budete cítiť a vnímať... A čisté detské duše to len umocnia... Ďakujeme za ocenenie našej snahy.  MŠ Bublinka

 •(28.3.2014)

Deň učiteľov                                                                                 Milé pani učiteľky K Vášmu dnešnému sviatku Vám prajeme veľa, veľa šťastia, zdravia, lásky a radosti. Hlavne Vám patrí naše veľké poďakovanie za Vašu nádhernú a láskyplnú prácu. Naša veľká vďaka sa nedá ani opísať a ani vysloviť. Verím, že naši bublinkáči Vám tú Vašu lásku, s ktorou sa denno denne stretávajú, opätujú svojím nádherným úsmevom a radosťou, s ktorou sa každý deň tešia do svojej krásnej škôlky. Krásny deň Vám praje rodina Kendrová

•(29.3.2014)

Deň učiteľov

Vážení a milí, veľkí ba i malí!

V tejto modrej bublinke sa nám od septembra darí.

Sú tu samé šikovné detičky, čo vedia pesničky i mnohé básničky...

Za to všetko patrí vďaka veľká!

Pýtate sa komu? Našim pani učiteľkám!

Dovoľte nám - rodičom ku ich sviatku blahopriať: 

"Zdravie, šťastie a trpezlivosti Nech máte každý deň dosti!"

S úctou

ockovia a mamičky a ich zlaté detičky

•(29.3.2014)

Poďakovanie                                                                                  Milá Ľubka a Zlatka, dovoľte vzdať hold vašej práci. Práci, keď sa staráte o naše najmilšie, plačúce, smejúce sa, bezradné, slušné i trošku problematické poklady. Poznáte ich prednosti i nedostatky, to, čo my, možno z preexponovanej lásky, nie sme schopní reálne vnímať. Poznáte a robíte všetko preto, aby ste rozvíjali to dobré a napravili to, čo sme my, snáď zanedbali. Koľko vrkôčikov ste zaplietli? Koľko papučiek obuli? Koľko zaslzených očiek potešili? Koľko rozprávok prečítali? Koľko gombičiek, zipsov, šnúrok napravili? Koľko "slniečok" k sebe pritúlili? To nik nespočíta. To nik z detských očiek nevyčíta. To sa nevykazuje. To sa neprikazuje. Niečoho podobného je schopná len láska k deťom. Koľkokrát ste maľovali snehuliaka, kreslili kruhy, čiary, vlnovky? Koľkokrát opakovali básničku či pesničku? Koľko programov nacvičili? Koľkokrát ste triedu zdobili? Koľko ste sa s nácvikmi morili? Možno to sa všíma. Možno to sa vníma. Niečoho podobného je schopná len profesionálna úroveň učiteliek. Vy sa namáhate, vložíte do práce celé svoje ja a niekedy máte pocit, akoby sa výsledný efekt stratil. Ale len naoko. Žije v našich pokladoch, v našich slniečkach, v ich malých hlavičkách. Všetko sa tam ukladá. Každé slovo, pohladenie i pokarhanie. Stavia sa pyramída detskej dôvery. Na jej vrchole každé ráno ozve sa z malého srdiečka: Chcem sa ísť hrať do škôlky. A možno inokedy sa ozve opačný hlas. Kto z nás je neomylný? kto niekedy nezapochybuje o význame toho, čo robí? Komu sa vždy darí? Kto by si občas nezavolal bútľavú vŕbu na pomoc? Žiť život je krásne. I keď to občas bolí.                                   My rodičia si vysoko vážime vašu prácu. Prácu všetkých, ktorí sa staráte o naše poklady. Kuchárky, upratovačky či hospodárky. Osobitne chceme poďakovať pani riaditeľke za jej statočnosť v boji, ktorý vedie takmer na všetkých frontoch. Patrí jej za to obdiv i vďaka. I keď niekedy jej práca pripomína boj s veternými mlynmi, chceme jej povedať, že má našu podporu.

Na záver nedá nám ešte niečo pekné priať: Radosť z práce, veľké srdce a vodopád nápadov. Aby obohatili mysle našich pokladov.

Ďakujeme. Všetky deti a rodičia modrej bublinky

 (3.4.2014)                                                                                 Ďakujeme za úprimné slová. S plynúcim časom si fakt ani neuvedomujeme, že sme veľakrát viac ako len učitelia... že sme  bankári, policajti, knihovníci, cestovní sprievodcovia, fotografi, reportéri, dekoratéri, detektívi, dozorcovia, šašovia a komedianti, odborníci na výživu a určite ešte ďalší... No aj v tom je výnimočnosť nášho povolania...   MŠ Bublinka

•(19.12.2013)

"žltý domov"                                                                                   Vnímať detské dušičky je veľké umenie, usmiate sú naše detičky, je znamenie ..mať pre srdiečko schované slovíčko, náruč otvorenú, božtek na líčko ..pokoj a pohodu vytvárať, s láskou sa rozprávať ..na zvedavé odpovedať otázky, pohladiť na vlásky...toľko šikovných usmerniť ručičiek, upokojiť pohľady maličkých očičiek..vedieť byť prísny v správnej chvíli, uveriť v zázračné víly...rozprávkou sa naša škôlka stáva, čarovné príbehy nám hráva ..láska a vôňa domova prevláda, vždy príjemná nálada..naša šatňa je malinká, no útulná je žltá bublinka..p.učiteľkám Ivetke a Lejke, tete Vierke a celej škôlke, prajeme Vianoce krásne a nový rok nech šťastne začne..   rodina Benčová

(7.1.2014)                                                                                   Ďakujeme za krásne a nežné prianie, v novom roku dobrý vietor nech nám všetkým vanie.... MŠ Bublinka

•(10.12.2013)

Tvorivé dielne                                                                                Ďakujem za dnešné nádherné popoludnie strávené v kruhu našich krásnych bublinkáčov a ich rodičov. Chcela by som sa veľmi poďakovať pani učiteľkám Alenke a Mirke za ich úžasnú prácu, ktorú nám dnes ukázali v nádhernom Vianočnom predstavení. Ste pre naše všetkým - pani učiteľkami, kamarátkami a v našich očiach ste tie najúžasnejšie pani učiteľky, aké sme si mohli priať pre našich drobcov. Našim deťom dávate kus zo svojho srdiečka za čo Vám patrí obrovské ďakujem. Patrí Vám nielen moja úcta, ale aj úcta všetkých rodičov našich úžasných detí. Ešte raz ďakujem za prekrásne popoludnie.  Kendrová

(16.12.2013)                                                                               Poďakovanie sme odovzdali "načas" pani učiteľkám z hnedej bublinky, budeme sa tešiť na ďalšie milé stretnutia s Vami, milí rodičia....    MŠ Bublinka

•(5.12.2013)

Predvianočné tvorenie                                                                  Chcem sa veľmi pekne poďakovať pani učiteľkám Magduške a Majke z fialovej bublinky za príjemné predvianočné tvorivé popoludnie, ktoré pre nás pani učiteľky fantasticky zorganizovali. Bolo to veľmi milé, Peťko doma zahlásil, že to bol najlepší "Deň matiek" :-)  Vidovci

(10.12.2013)                                                                              Tvorivé popoludnie sa nieslo v príjemnej a pokojnej atmosfére, ktorá snáď umocní a spomalí začínajúci predvianočný zhon... Tešíme sa na Vaše výrobky na vianočných trhoch vo štvrtok poobede. Poďakovanie samozrejme odovzdáme pani učiteľkám na fialovej bublinke :-)     MŠ Bublinka

•(7.11.2013)

Poďakovanie :-)                                                                             Chcem sa ešte podeliť o prekrásny pocit pri srdiečku, ktorý ma hreje a bude hriať stále... Adriánko navštevoval červenú Bublinku, už je hrdý prváčik, ale nezabudol na svoje "kamarátky" v škôlke... tak sme v druhý septembrový týždeň otvorili tie dvere na červenej Bublinke, ktoré sme otvárali toľkokrát. a to stretnutie plné emócií a dojatia, keď Aďko uvidel a úprimne vystískal pani učiteľku Vierku aj pani učiteľku Olinku - to je ten hrejivý pocit, za ktorý vám obom zo srdca ďakujem... ďakujem za všetky ponaučenia, isto aj napomenutia, no najmä objatia a pohladenia - za všetky dni, ktoré Aďko strávil vo vašej spoločnosti... Andrea Kolečeková

(12.11.2013)                                                                              Vaše srdečné poďakovanie sme odovzdali pani učiteľkám. Myslíme, že takéto ocenenie "zahreje na duši"  každého pedagóga. Úprimne si to ceníme.... MŠ Bublinka

•(23.10.2013)

Tekvičkové lampášiky                                                                   Ďakujeme všetkým pani učiteľkám, pani kuchárkam, ujovi Igorovi a našej najúžasnejšej pani riaditeľke za prekrásny magický večer, ktorý pre nás a naše deti pripravili. ceníme si Vašu úžasnú prácu, ku ktorej pristupujete s veľkou láskou a obetavosťou. Veľké ďakujem za naše ratolesti ešte raz patrí pani riaditeľke za jej úžasné nápady, prácu a neskutočnú lásku. Lásku k deťom, ktorú cítime všetci a hlavne naše deti, ktoré sú spokojné a hrdé na svoju nádhernú škôlku. Ďakujem všetkým Vám, ktorí ste súčasťou tohto bublinkáčového úžasného kolektívu. Kendrová

•(24.10.2013)

Lampášiková cesta                                                                     Ďakujeme za krásnu "Lampášikovú večernú cestu", bola to krásna akcia, chceme poďakovať všetkým pani učiteľkám, všetkým pracovníkom MŠ a účinkujúcim, program bol úžasný. tešíme sa na budúce podobné podujatia. Chceme sa ešte poďakovať"našim" pani učiteľkám Olinke a Vierke z červenej bublinky, ktoré už toľko naučili našich najmenších bublinkáčov - vedia krásne básničky a pesničky a tie krásne maliarske výtvory.... želáme veľa síl a lásky. ďakujeme  rodina Kubová

•(24.10.2013)

Poďakovanie                                                                                Vážené pani riaditeľka a všetky pani učiteľky MŠ Bublinka, chcem Vám všetkým (a určite nielen ja) poďakovať za včerajší večer "tekvíc" ! Program bol naozaj pestrý a všetko bolo nádherné. Je veľmi úžasné, že ste si s tým dali toľko námahy a všetkého okolo toho, ale stálo to za to, pretože to naozaj oceňujeme a ešte raz ďakujeme za krásny večer, ktorý najviac fascinoval našich "drobcov". BOLO TO KRÁSNE, ĎAKUJEME!   M. Štrkolcová (žltá bublinka)

•(29.10.2013)

Tekvičky                                                                                    Ďakujeme všetkým za krásny a nápaditý večer. Som šťastná, že moje dieťa môže navštevovať takú úžasnú škôlku, akou Bublinka je :-)    Jana Erhardtová

•(7.11.2013)

Tekvičkové kráľovstvo                                                               Ďakujeme za úžasný zážitok z tekvičkového kráľovstva! program bol pútavý aj úsmevný a tá magická záhrada nemala chybu! keď sme do nej vstúpili, pocítila som neskutočnú úctu ku všetkým, ktorí sa podieľali na jej vytvorení! klobúk dole! obrovskááá vďaka celému kolektívu Bublinky!!!  rodina Kolečeková

(24.10.2013)                                                                           Spolupracovať s ľuďmi, ktorí zdieľajú spoločnú myšlienku a povýšia ju svojou podporou na takúto úžasnú aktivitu je super... "Výmena energií" zafungovala, pretože Vašimi krásnymi spätnými väzbami, milí rodičia a deti, nám ten vzácny pocit posielate späť... ďakujeme za všetkých...  MŠ Bublinka

•(23.9.2013)

September v modrej Bublinke                                                    Potešenie z našich detí umocňujú pani učiteľky z Modrej bublinky Zlatka Melnová a Ľubka Droppová, ktoré ich už za prvé 3 septembrové týždne naučili kopec nových básničiek a pesničiek. Preto pani učiteľkám želáme po celý školský rok veľa zdravia a pohodičky a tešíme sa na ďalšie nové básničky. Ďakujeme! Skerlovci

(4.10.2013)                                                                                 Prianie i poďakovanie sme odovzdali a dúfame, že nik z rodičov nebude mať námietky keď v mene ich všetkých poprajeme veľa "zdravia a pohodičky" v tomto školskom roku všetkým pani učiteľkám a samozrejme aj ostatným pracovníkom našej Bublinky.  MŠ Bublinka

•(28.6.2013)

Poďakovanie pre všetkých                                                             Milá naša Mirka a Alenka, chcela by som Vám zo srdca poďakovať za úžasný školský rok, ktorý sme vďaka vašej trpezlivosti a úžasnej láske k našim drobcom prežili.Veľká vďaka patrí samozrejme aj pani riaditeľke a pani kuchárkam za dobroty, ktoré varili pre našich hladošov, tete Katke a ujovi Igorovi za vzorný poriadok v areáli škôlky. Prajeme vám príjemné prázdniny a tešíme sa na september. Rodina Kendrová

(3.7.2013)                                                                                 Ďakujeme všetkým Vám i Nám za úspešný školský rok a prajeme všetkým, aby načerpali veľa síl do ďalšieho školského roku. Deťom veľa radosti, rodičom málo starostí...  MŠ Bublinka

 •(20.6.213)

Žltá bublinka - Rozlúčka                                                                 Pani uč. Iveka a p. uč. Lejka, p. raditeľka, p. kuchárky, teta Vierka a všetci pracovníci BUBLINKY, Ďakujeme :) Vám, bolo nám s Vami fajn a ďakjeme ešte raz za všetko. Cmuk cmuk!  Žltí bublináči / Kubalošovci/

(23.6.203)                                                                                      Milí naši predškolskí bublinkáči, aj My ďaujeme za spoločne prežité krásne rôčky v Bublinke... Prajeme Vám,  aby Vás písmenká a čísla poslúchali, aby ste stretávali super učiteľov a tiež priateľov. Rodičom prajeme radosť z Vašich ratolestí a vagón trpezlivosti....        MŠ Bublinka

•(20.6.2013) 

Koncert ZBORÁČK                                                                                 Ďakujeme pani učiteľke Ivonke za čas, ktorý venovala našim deťom počas celého roka a za krásny koncert, ktorý pre nás s nimi pripravila. Deti krásne spievali a my na to budeme určite dlho spomínať. Ešte raz za všetko ďakujeme.  rod. Korčeková    

•(28.6.2013)

Zboráčik                                                                                               Ďakujeme pani učiteľke Ivonke za krásny koncert, ktorý nám s deťmi pripravili, ostane nám dlho v pamäti. ďakujeme  Berkovci

(23..2013)                                                                                       Poďakovanie určite odovzdáme, koncert bo úžasný, naši malí speváci skvelí... Tešíme sa, že takýto formát umenia je aj u nás, v našej Bublinke...       MŠ Bublinka                                           

•(13.6.2013)

Majáles 2013                                                                                      Vážená pani riadteľka, pani učiteľky a všetci praconíci MŠ, veľké - preveľké "ďakjeme" za Maáles 2013...Bolo to krásne a pôsobivé. Spravili ste nám veľkú radosť. Prajeme veľa síl do ďalších takýchto akcií... Ešte raz - ĎAKUJEME.  rodičia Martina a Ján Krajčiovci

 (23.6.2013)                                                                                 Váš odkaz sme vybrali zo schránky Bublinková pošta a odpovedáme naň poštou mailovou... Po dvoch neúspešných upršaných termínch sa nám podarilo zrealizivať aktivitu pre deti i pre Vás, rodičov. Pre veľký počet zúčastnených  takéto akcie vyžadujú veľké organizačné prípravy a výsledok závisí od rešpektovania pravidiel, ktoré sa určia na začiatku. Ďakujeme za ocenienie i spoluprácu s občerstvením i pomoc pri stavaní stánkov a postavení pódia. Ďalší Majáles plánujeme o 2 roky...   MŠ Bublinka

•(16.5.2013)

Deň matiek                                                                                        Milá pani riaditeľka a drahé naše pani učiteľky Mirka a Alenka. Dnes, ste verím tomu, že nielen pre mňa a moju rodinu, pripravili prekrásne poobedie, za ktoré sa Vám chcem veľmi poďakovať. Je úžasné pozerať sa na naše detičky ako nádherne vystupujú a čo všetko vedia a to vďaka Vám a Vašej úžasnej práci a trpezlivosti.Toto poobedie malo patriť aj Vám, pretože vy ste mamičky pre naše drahé detičky pokiaľ ich máme v škôlke, ale pri pohľade na Vás a naše deti mi zovrelo hrdlo a slzy, ktoré sa kotúľali nie len z mojich očí boli slzy šťastia a úcty k Vám. Patrí Vám veľké poďakovanie a úcta za vašu úžasnú prácu.   Marta Kendrová

•(20.5.2013)                                                                         

Poďakovanie za Deň matiek.                                                   Ďakujeme p. Alenke a p. Mirke z hnedej bublinky za krásny program, ktorý pre maminy  a rodiny vo štvrtok pripravili. Odviedli ste veľký kus práce s našimi šikovnými detičkami. Nejednému z rodičov vyhŕkla slzička. Ďakujeme.   rodina Zaťková

 (20.5.2013)                                                                               Srdce ponúknuté na dlani je najkrajší darček , ktorý si môžeme priať. Myslím, že sme to  v našich dospeláckych dušiach všetci cítili... Je úžasné dostávať takúto spätnú väzbu a uvedomiť si, že "dávať" má zmysel...   MŠ Bublinka

 •(13.2.2013)

Poďakovanie                                                                                 Ďakujem našim zlatým pani učiteľkám zo žltej bublinky za čarovnú noc pre naše deti a tiež za úžasnú trpezlivosť v čase lyžiarskeho výcviku.   Viera Lištiaková

(28.2.2013)                                                                              Čarovná noc žltej bublinky iste ostane v detských dušiach ako úžasný zážitok z MŠ... Pani učiteľkám poďakovanie za ich super akciu a čas, ktorý strávili jej prípravou určite odovzdáme.  MŠ Bublinka

•(11.2.2013)

Postreh                                                                                        Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či má čierny mercedes LM 238 CC nejaké špeciálne povolenie na vjazd do areálu MŠ alebo pokiaľ nie (čo je asi pravda), prečo mamička každý deň parkuje priamo vo dvore, kým odprevadí svoju dcéru do triedy. ostatní rodičia sa pasujú každý deň s tým, aby správne zaparkovali, prípadne našli vôbec miesto pozdĺž cesty pred škôlkou, pani s tým evidentne problém nemá. My sme už bývalí škôlkári, ale chodíme popred škôlku každé ráno, a auto tam vidíme pravidelne. Nechce sa mi preto veriť, že nikto z oprávnených ho od začiatku školského roka na dvore nevidel a neriešil. Je to iba taký môj postreh a v podstate sa nás to už netýka, ale keď vidím uhýbajúcich sa rodičov s deťmi (zvlášť teraz, keď máme všetci problém udržať sa na nohách), aby mohla vyvolená zaparkovať pohodlne a šup rovno do triedy, je mi ich ľúto. Ale medzi rovnými sú asi predsa len niektorí rovnejší:-) Kováčová Jana 

(27.2.2013)                                                                                 Stáť pri okne a sledovať kto parkuje na školskom dvore naozaj pri našich pracovných povinnostiach nestíhame a nie sme na to ani kompetentní. Myslíme, že je to na etike a morálke každého rodiča. Môžeme na to upozorniť, ale rodičov bohužiaľ naša MŠ nevychováva.    MŠ Bublinka

•(25.1.2013)

Poďakovanie za Spievanky                                                           Dobrý deň, chcem sa poďakovať a pochváliť všetkých, čo sa podieľali na pripravovaní a účinkovaní Spievaniek, boli úžasní a predovšetkým našej p. Mirke, p. Alenke a aj p. Katke z hnedej bublinky ako sa perfektne venujú našim "kuchárikom". ĎAKUJEM.   Jarmila Balcová

(28.1.2013)                                                                                 DVD produkcia Spievaniek nám trvala dlhší čas, no i tak sa tešíme, že i vy rodičia môžete byť takouto cestou spoluprítomní na aktivitách MŠ a vidieť svoje deti priamo v "akcii". Ďakujeme Jožkovi F. za spoluprácu a samozrejme i Vám za Vaše ocenenie.  MŠ Bublinka

•(11.12.2012)

Príjemné tvorivé dielne                                                               Milá naša Mirka a Alenka, to sú úžasné pani učiteľky, ktoré naše detičky denno-denne učia niečo nové a dnes nám veľmi spríjemnili popoludnie pri nádhernom posedení s našimi šikovnými detičkami, chcela by som sa Vám veľmi pekne poďakovať za Vašu úžasnú trpezlivosť a lásku, ktorú dávate našim deťom o čom sme sa dnes predpokladám, že všetci rodičia z našej hnedej bublinky presvedčili. Ešte raz srdečne ďakujeme.    Marta Kendrová

(13.12.2012)                                                                             Poďakovanie sme odovzdali do tých správnych rúk. Ďakujeme.     MŠ Bublinka

•(5.12.2012)

Mikuláš v Bublinke                                                                       Ďakujeme veľmi pekne všetkým pani učiteľkám, pani riaditeľke, pánovi školníkovi a našim zlatým tetám za prekrásnu Mikulášsku a Vianočnú výzdobu a hlavne za prekrásnu a pokojnú atmosféru pre našich spokojných drobcov.   Marta Kendrová

(5.12.2012)                                                                              Výzdobu sme koncipovali tak, aby sme sa na nej mohli spolupodieľať všetci, i vy - milí rodičia a deti, i my - pracovníci MŠ. Tešíme sa spolu s Vami, že naša Bublinka je pripravená privítať Zimu a všetky krásne dni, ktoré ku nej patria. MŠ Bublinka

•(25.10.2012)

Tekvičkové kráľovstvo                                                                Chceli by sme veľmi pekne poďakovať pani riaditeľke a všetkým pani učiteľkám a samozrejme aj ujovi Igorovi za dnešnú nádhernú atmosféru a nádherný zážitok hlavne pre našich chlapcov. Ešte raz veľmi pekne ďakujeme. Marta Kendrová

•(26.10.2012)

Tekvičkové kráľovstvo                                                                Chceme sa poďakovať za ozaj krásny podvečer :) Pani učiteľky odviedli poriadny kus práce a znovu tým potvrdili, že ich práca je ich poslaním a robia ju s láskou. Bol to naozaj silný zážitok nielen pre detičky, ale aj pre nás veľkých. Ešte raz veľké ĎAKUJEME :)  Jitka

(26.10.2012)                                                                            Mystika ohňa, svetla a tmy je vždy pre deti (ale i pre nás dospelých) čarovná a tajomná. Tak sme chceli aspoň svetielko tejto magickosti vdýchnuť  aj do našej Bublinky. Sme radi, že posolstvo a atmosféra tohto jesenného podvečera zarezonovala aj vo Vašich rodinách. Ďakujeme za ocenenie nášho vynaloženého úsilia.   MŠ Bublinka

•(3.10.2012)

Telefónne čísla na stránke                                                           Dnes som prvy raz kvoli chorobe potreboval odhlasit syna zo skolky, ale cislo ktore sme si opisali bol omyl na nejaky sukromny byt. A kedze "vsetko je na webe" bol som dost nemilo prekvapeny ked som tu na stranke nenasiel pzadovane telefonne cislo. Myslim, ze by bolo vhodne umiestnit sem vsetky informacie, ktore su v skolke na nastenkach a najma taketo relativne dolezite telefonne cisla. Dakujem. Juraj Kolesar

 (3.10.2012)                                                                           Nevieme, aké informačné zdroje zlyhali, ale telefónne číslo MŠ 55 234 00 je uvedené správne aj na nástenke vo vašej triede, aj na "webe" MŠ - Všetko o Bublinke - Kde nás nájdete. Mrzí nás, milí rodičia, že si neoveríte info a reagujete s kritikou, ktorá je v tomto prípade neopodstatnená. MŠ Bublinka

•(12.9.2012)

Otázka                                                                                       Škôlka sa pýši krúžkovou činnosťou, tá je umožnená len predškolákom. prečo dieťa 4,5 ročné, nemôže navštevovať krúžok (konkrétne angličtinu), keď vedúca krúžku je ochotná? aké racionálne vysvetlenie má vedenie skôlky pre toto nariadenie? odpovede rázu "čo bude dieťa robiť o rok?" je nelogické. tým, že mladšie deti nemajú umožnené zúčastňovať sa krúžkov si škôlka vlastne odporuje uvedených vlastných cieľoch výchovy (bod 3 a 4) a tiež v hodnotách MŠ (rešpektovanie rovnosti príležitostí). Prosím o naozaj logické zdôvodnenie. Jančiová