fotogaléria akcií MŠ 2017/2018


Škola v prírode 2.tr. IX/2017

Tour de Bublinka 2.tr. IX/2017

Výlety babieho leta 4.tr. IX/2017

Výlety babieho leta 5.tr. IX/2017

Výlety babieho leta 2.tr. IX/2017

Výlety babieho leta 7.tr. IX/2017

Tour de Bublinka 7.tr. X/2017

Tour de Bublinka 4.tr. X/2017

Tour de Bublinka 8.tr. X/2017

Tour de Bublinka 5.tr. X/2017

V Múzeu J. Kráľa X/2017

Školička tanca s Erikou X/2017

Deň chôdze X/2017

Deň chôdze X/2017

Výstava ovocia a zeleniny X/2017

Hokejisti v Bublinke X/2017

Šarkan letí medzi deti - tematický deň X/2017

Šarkaniáda X/2017

Tekvičková slávnosť - príprava X/2017

Viacboj všestrannosti detí PV v CVČ X/2017

Víťazný tím X/2017

Deň pre bublinku XI/2017

Projekt s Mestskou políciou XI/2017

Divadelné predstavenie Domček na stračej nôžke XI/2017

Veselo s gitarou - Jeseň XI/2017

Divadelné predstavenie XII/2017

Mikulášska nádielka XII/2017

Tvorivé dielne s rodičmi 8.tr. XII/2017

Tvorivé dielne s rodičmi 7.tr. XII/2017

Tvorivé dielne s rodičmi 4.tr. XII/2017

Tvorivé dielne s rodičmi 5.tr. XII/2017

Vianočná diskotéka XII/2017

Nie všetci máme krásne Vianoce (pomoc pre Útulok) XII/2017

Vianočný príbeh XII/2017

Lyžiarsky výcvik s rodičmi I/2018

Výstava v GPMB Hlbokomorské rozprávky I/2018

Karneval s rodičmi 7.tr. I/2018

Veselo s gitarou - Zima II/2018

Karneval v Bublinke II/2018

Múzeum SPaJ - Vtáčky v zime II/2018

Zimné radovánky Iľanovo II/2018

Cirkus Galent III/2018

Múzeum SPaJ III/2018

SPIEVANKY 2018

LEGOdielňa s rodičmi 2.tr. III/2018

Vijeme vence, vijeme - tematický deň III/2018

Otvorená hodina v ZŠ IV/2018

Koncert v ZUŠ IV/2018

Dievčina Rozprávočka IV/20118

Škola v prírode 4. a 8. tr. IV/201/8

Divadelné predstavenie Pesničkál 2 IV/2018

Galária P.M. Bohúňa IV/2018

Výlet 6.tr. V/2018

Slávnostná Akadémia V/2018

Bublinkový trojboj VI/2018

Bublinkový trojboj 2 VI/2018

Výlet Štrbské Pleso 2., 8. tr. VI/2018

Výlet 1.tr. Háj Nicovô VI/2018

Výlet Bobrovecká dolina 3.tr. VI/2018

Výlet ZOO SNV 4.tr. VI/2018

Výlet Ekofarma Východná 5., 7.tr. VI/2018

Športové popoludnie s rodičmi 7.tr. VI/2018

ZA OPONOU VI/2018

Olympijský beh VI/2018