fotogaléria akcií MŠ 2016/2017


Deň pre môj bicykel IX/2016

Výlety babieho leta 8.tr IX/2016

Výlety babieho leta 1.tr IX/2016

Výlety babieho leta 2.tr IX/2016

Hore Váhom-dole Váhom IX/2016

Ľudové remeslá v múzeu IX/2016

Vystúpenie DFS Ďumbier X/2016

Škola v prírode 8.tr. X/2016

Veľkí hokejisti u nás v MŠ X/2016

Tematický deň Padá lístie, šuchoce... X/2016

Príprava na Tekvičkovú slávnosť X/2016

Deň pre Bublinku XI/2016

Tvorivé dielne s rodičmi 2.tr. XI/2016

Veselo s gitarou XI/2016

Mikulášsky deň XII/2016

Vianoce v múzeu XII/2016

Tvorivé dielne s rodičmi 7.tr. XII/2016

Tvorivé dielne s rodičmi 8.tr. XII/2016

Tvorivé dielne s rodičmi 5.tr. XII/

Vianočný trhy v Bublinke XII/2016

Sánkovačka I/2017

Zimné radovánky I/2017

Beseda s lesnou pedagogičkou II/2017

Fašiangovanie v múzeu II/2017

Karneval v Bublinke II/2017

Divadelné predstavenie Žabiak Jofrey III/2017

Otvorená hodina v ZŠ III/2017

Tematický deň Maľované vajíčko IV/2017

Makovička IV/2017

Dievčina Rozprávočka IV/2017

Enviromentálna olympiáda v MŠ Palučanská V/2017

Výlet na vodný areál V/2017

Koncert ZUŠ V/2017

Tematický deň Včielka, kde letíš? V/2017

Škola v prírode 1.tr. V/2017

Výlet 3.tr. VI/2017

Výlet 6.tr. VI/2017

Noc v Bublinke VI/2017

Výlet 5.tr. VI/2017

Majáles VI/2017

Kolo s Ďumbierom 1 VI/2017

Kolo s Ďumbierom 2 VI/2017

Výlet 7.tr. VI/2017

Dúhový tanec VI/2017

Výlet 4.tr. VI/2017

Letný trojboj VI/2017

Rozlúčka s predškolákmi VI/2017