Rada rodičov pri MŠ Čs. brigády 2 LM


Rada rodičov  ( ďalej RR ) spolupracuje s vedením MŠ pri riešení problémov výchovy a vzdelávania detí ( zhromažďuje námety, návrhy riešení, pripomienky a požiadavky rodičov týkajúcich sa výchovy a vzdelávania), pri organizovaní akcií a aktivít MŠ, kontroluje hospodárenie s finančnými prostriedkami RZ ...

Zástupcovia triednych aktívov - Výbor RR v šk. roku 2015/2016

trieda          

meno zástupcu tried. aktívu

                    

1.tr  

 Alena Hlavajová

člen

2.tr  

 Ria Hošková

predseda

3.tr 

 Alena Repová

člen

4.tr 

Senajová Martina

člen

5.tr  

 Marta Kendrová

člen

6.tr  

 Jarmila Balcová

člen

7.tr  

 Jana Sontelecan

člen

8.tr  

 Zuzana Andrejčáková

člen

 

Závery zo stretnutia RR z  :