Rada rodičov pri MŠ Čs. brigády 2 LM


Rada rodičov  ( ďalej RR ) spolupracuje s vedením MŠ pri riešení problémov výchovy a vzdelávania detí ( zhromažďuje námety, návrhy riešení, pripomienky a požiadavky rodičov týkajúcich sa výchovy a vzdelávania), pri organizovaní akcií a aktivít MŠ, kontroluje hospodárenie s finančnými prostriedkami RZ ...

Zástupcovia triednych aktívov - Výbor RR v šk. roku 2017/2018

trieda          

meno zástupcu tried. aktívu

                    

1.tr  

člen

2.tr  

 Ria Hošková

predseda

3.tr 

 

člen

4.tr 

Senajová Martina

člen

5.tr  

 

člen

6.tr  

člen

7.tr  

 Jana Sontelecan

člen

8.tr  

člen

 

Závery zo stretnutia RR z  :