fotogaléria akcií MŠ 2017/2018


Škola v prírode 2.tr. IX/2017

Tour de Bublinka 2.tr. IX/2017

Výlety babieho leta 4.tr. IX/2017

Výlety babieho leta 5.tr. IX/2017

Výlety babieho leta 2.tr. IX/2017

Výlety babieho leta 7.tr. IX/2017

Tour de Bublinka 7.tr. X/2017

Tour de Bublinka 4.tr. X/2017

Tour de Bublinka 8.tr. X/2017

Tour de Bublinka 5.tr. X/2017

V Múzeu J. Kráľa X/2017

Školička tanca s Erikou X/2017

Deň chôdze X/2017

Deň chôdze X/2017

Výstava ovocia a zeleniny X/2017

Hokejisti v Bublinke X/2017

Šarkan letí medzi deti - tematický deň X/2017

Šarkaniáda X/2017

Tekvičková slávnosť - príprava X/2017

Viacboj všestrannosti detí PV v CVČ X/2017

 

 

Ostatné foto prezentujeme na jednotlivých triedach ( na nástenkách, triednych portfóliách...) Pani učiteľky Vám ich po dohode určite rady sprostredkujú...

 

Malé technické upozornenie ( dovoľujeme si upovedomiť po dotazoch rodičov) fotky na stránke si môžete zväčšiť a pozrieť dôkladnejšie po stlačení malej "žiarovky" v strede fotky, posúvať šípkou vpravo...