• Prajeme príjemné prežitie vianočných sviatkov s tým najväčším odkazom človečenstvu...

  Ďakujeme Stanko, Jožko, Majko a pán Hlavaj s koníkom za Mikulášsku pomoc... Nech radostné detské srdcia sú Vašou odmenou...

  Miško Oško, ďakujeme zo srdca!!!! Prajeme ďalšie vydarené akcie s krásnou myšlienkou...

  Ďakujeme p. Antolovi za pomoc pri dobudovaní doskočiska pod preliezkami v našej školskej záhrade

 • Čakáme na odkazy, pochvaly, pripomienky, nápady, návrhy... v triednych schránkach na to určených...

..........................................................................................

 • prosíme rodičov, ktorí chcú vrátiť školné alebo žiadajú o odpustenie školného, aby o to písomne požiadali riaditeľku MŠ aj s preukázateľným dôvodom pre vrátenie finančného príspevku,
 • MŠ v "návštevnej knihe" na anonymné dotazy nereaguje

 • zmena stravy pre deti je akceptovaná len s potvrdením od odborného lekára, nielen od pediatra

.....................................................................................

 • pripomienková schránka BUBLINKOVÁ POŠTA je pripravená na vaše návrhy, dotazy , pripomienky, prípadne pochvaly...
 • prosíme rodičov, aby sledovali oznamy MŠ na jednotlivých triedach i na informačnej tabuli MŠ - mrzí nás, že ľahostajný prístup niektorých rodičov kazí prácu, snahu triednych učiteliek i celej MŠ včas informovať o aktivitách, ktoré sa pripravujú - robíme ich pre Vaše deti!
 • preplatky a nedoplatky za stravné si sledujte u vedúcej ŠJ p. Strakovej