• Milí rodičia, zápis detí do MŠ cez letné prázdniny JE uzatvorený.

 • Čakáme na odkazy, pochvaly, pripomienky, nápady, návrhy... v triednych schránkach na to určených...

 • OZNAMUJEME RODIČOM, ŽE od 1.1.2018 sa mení výška Mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov Za pobyt dieťaťa v MŠ

  dieťa od 3 do 6 roku veku                15 €

  dieťa od 2 do 3 roku veku                30 €

  prázdninová činnosť júl, august       30 €

  celé znenie VZNM LM č.10/2017/VZN nájdete na triednych nástenkách

..........................................................................................

 • prosíme rodičov, ktorí chcú vrátiť školné alebo žiadajú o odpustenie školného, aby o to písomne požiadali riaditeľku MŠ aj s preukázateľným dôvodom pre vrátenie finančného príspevku,
 • MŠ v "návštevnej knihe" na anonymné dotazy nereaguje

 • zmena stravy pre deti je akceptovaná len s potvrdením od odborného lekára, nielen od pediatra

.....................................................................................

 • pripomienková schránka BUBLINKOVÁ POŠTA je pripravená na vaše návrhy, dotazy , pripomienky, prípadne pochvaly...
 • prosíme rodičov, aby sledovali oznamy MŠ na jednotlivých triedach i na informačnej tabuli MŠ - mrzí nás, že ľahostajný prístup niektorých rodičov kazí prácu, snahu triednych učiteliek i celej MŠ včas informovať o aktivitách, ktoré sa pripravujú - robíme ich pre Vaše deti!
 • preplatky a nedoplatky za stravné si sledujte u vedúcej ŠJ p. Strakovej